Aviso legal

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS

A continuació li exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

——  d’ara endavant La Planteta:

IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que  La Planteta és un domini propietat de ———- , degudament registrada en el Registre Mercantil amb domicili Domicili Social en  LA PLANTETA  amb NIF  XXX, telèfon  XXX  i e-mail XXXX

NORMES D’ÚS

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment,  la moral i bons costums generalment acceptades i  l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part seva, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquesta WEB o un mal funcionament d’aquesta, incloent la introducció de virus o similars.

A La Planteta  ens comprometem a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que pugui contenir, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals som titulars o licenciatarias legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mig, sense l’autorització prèvia i expressa.

RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d’oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De totes maneres, l’informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat. 

La Planteta  no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervínculos o links.

La Planteta no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions

Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació. Ús indegut o inadequat del Lloc web.

Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats. Així mateix, l’usuari respondrà enfront de qualsevol mal  i perjudici, que es derivi de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, … o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament del Lloc web.